Предлог производ на акција од летокот на КАМ за оваа недела. Цена која никако не се пропушта!