Едноставно е кога ги имате на вашето биро самолепливите мемо листовите кои се навистина ефикасен потсетник за сите наши важни обврски и задачи!
Димензии: 76мм x 76мм
Број на листови: 400