Favoria меки кори за торта, темни и светли.
За само 85 денари.
**Само во Kipper
_______
Favoria kore e butë për ëmbëlsira, të errëta dhe të ndritura.
Për vetëm 85 denarë.
**Vetëm në Kipper