Неделна акција на прибор за домаќинство, кујни крпи и свеќи во Зур Маркети.
Опремете го вашиот дом со нови и квалитетни порцелански садови за нови гастрономски доживувања.
Пазарете со насмевка-Зур Маркет