Gliss шампонот овозможува максимална и професионална нега и грижа на вашата коса.
Сега можете да го најдете по намалена цена од само 84 денари.
____
Gliss shampoja siguron kujdes maksimal dhe profesional për flokët tuaja.
Tani mund ta gjeni me çmim në zbritje për vetëm 84 denarë.