Alpi млеко со витамини за вас и вашите најмили.
За само 45 денари.
_______
Alpi qumësht me vitamina për ju dhe të vegjelit e juaj.
Për vetëm 45 denarë.