Неделна понуда на гумена детска влечка и кломпа со супер цена од 129 денари.
______
Promocion javorë të pandoflave dhe nallaneve të gomës për fëmijë me super çmim prej 129 denarë.