Неделна промоција на авто опрема.
Заштитна фолија за сонце на авто стакло за само 49 денари.
Завеси вакум за странични стакла 49 денари.
Заштитна церада за кола со цена од 249 денари.
**Количините се ограничени
_________
Promocion javor i pajisjeve automobilistike.
Foli mbrojtëse për xhamin e përparmë për vetëm 49 denarë
Perde me vakum për dritaret anësore 49 denarë
Mbulesë mbrojtëse për veturë me çmim prej 249 denarë
**Sasitë janë të kufizuara