Дозволете им на бебињата безгрижно да растат. Пелени Дајперс сензитив џамбо за 459 денари. Одлична понуда и на тоалетна хартија Палома ексклузив миризлива 10/1 3 слојна за 107 денари. Проверете ја целокупната понуда што трае од 4.6 до 10.6.2021 год. на линкот:https://vero.com.mk/
Веро – сѐ на едно место! #VeroOdgovorno #SeGrizimeEdniZaDrugi #SeNaEdnoMesto