Во делот на канцелариски прибор и матрејали во нашата понуда оваа недела може да најдете:
Ножици 210мм со неверојатна цена од само 39 денари!