ОДЛИЧНА ЦЕНА од 59 ден/кг, на свеж ананас, во сите Тамаро маркети!
*Количините се ограничени!
**Поради фер политика на сите потрошувачи, еден потрошувач може да купи максимум 2 парчиња!