Време е за пилешки медаљони!
Пилешки медаљони Птуј на неделна акција и одлична цена од 299 денари само во Kipper!
________________
Koha është për medaljona pule!