Свежото пиле од Перутнина е омилено
за секого и во секој ден.
Супер цена на свежо пиле во сите
Миса маркети.
Вашето задоволство е наш успех
Пазарете со мерак
————————————————————–
Pulë e freskët nga Perutnina është e preferuar nga të gjithë dhe çdo ditë.
Super çmim i pulës së freskët në të gjitha
Misa marketet.
Kënaqësia juaj është suksesi jonë
Bleni me kënaqësi