Сокови нектар 1л и пиво бадвајзер 0.33л по неВЕРОјатна цена во Веро!

Сокови нектар 1л намалени за 30% и пиво бадвајзер намалено за 25%!