Како би мирисале вашите алишта без омилениот омекнувач Ленор? Повелете во Веро каде што ги имаме со одлична понуда: Ленор од 1500 мл или 1900мл по цена од 165 денари. Проверете ја целокупната понуда што трае од 4.6 до 10.6.2021 год!