Супер акција на веќе добро познатото печено пиле Cekin
Купете пиле Cekin по супер цена од 195 денари
Секогаш верни на вас – Жито маркети!