Почитувани читатели на Cenometar.mk Ве известуваме дека табелата со производи и цени е ажурирана, доколку сакате да ги споредите најновите цени од маркетите КАМ, Kipper, Tinex, Ramstore и Стокомак кликнете на овој линк!