📢Ова недела во нашата понуда ќе најдете
Рачен миксер по цена 799 ден
Тостер за вафли по цена 759 ден
Тостер по цена 625 ден
Термо бокал по цена 549 ден
Побрзајте количините се ограничени🛒
____________
📢Këtë javë në ofertën tonë do të gjeni
Mikser dore me çmim 799 den
Toster për waffle me çmim 759 den
Toster me çmim 625 den
Bokall elektrik me çmim 549 den
Shpejtoni sasitë janë të kufizuara🛒