👉 Од понудатана свежо овошје и зеленчук издвојуваме 🍎 Јаболка 🍎 од сортата грени смит и златен делишес 1 кг по цена од 29 денари!