blank

МОЖЕ ЛИ ДА ПОМИНЕ ГЕРМАНСКА НЕДЕЛА БЕЗ БАВАРСКИ ПЕРЕК 🇩🇪 🥨

Германска недела во КАМ: Баварски перек по одлична цена од 27 денари во КАМ!