Неделна акција: Дрвени боици и фломастери Giotto по одлични цени во Kipper маркети!

Giotto, дел од големиот асортиман на школската понуда!
Посетете не…
___________________________
Giotto, pjesë e asortimanit të madh të ofertës shkollore!
Na vizitoni…