blank

 

Понуда што не се пропушта!
Трослојна тоалетна хартија Палома со одлична цена од 159 денари и одличен квалитет.
_____
Ofertë që nuk duhet humbur!
Letër tualeti Paloma me tri shtresa me një çmim të shkëlqyer prej 159 denarë dhe cilësi të shkëlqyer.