НОВО!
Nuttsy дуо чоко крем со 7% лешник!
Наш производ, со висок квалитет и ниска цена.

Само во KIPPER✅
______________________________

RISI!
Nuttsy duo çoko krem me 7% lajthi!
Prodhimi jonë, kualitet i lartë dhe me çmim të ulët.

Vetëm në KIPPER