blank
👉По повод наближувањето на меѓународниот ден на трудот и пролетните скараџиски денови во нашата понуда оваа недела ќе пронајдете широк избор на пластични столови. 🎉
👉Пластичен стол со димензии 35 х 28 х 45 cm – супер цена од 179 денари!
👉Пластичен стол со димензии 56 х 54 х 80 cm – супер цена од 299 денари!
👉Пластичен стол со димензии 44 х 41 х 78 cm – супер цена од 459 денари!