blank

Почитувани читатели на Ценометар.мк

Во соработка со нашите партнери од Србија, ви го презентираме овој визуелен приказ за порастот на цените на основните намирници и енергенси во Република Србија во последните 2 години.

Од табелата можеме да видиме за какви драстични ценовни скокови станува збор.

Најдолу можете да го видите и просечниот пораст на платата во Србија и да извадете сами заклучок за движењето на нашиот животен стандард.

Во отсуство на официјални податоци во нашата држава, најчесто погрешни, сакаме да потенцираме дека, овој пораст на цените кај нас е идентичен или дури и подраматичен.

Заклучок: Народите на целиот Балкан, незапирливо тонат кон сирмоаштија и никаков животен стандард.