Агенцијата за храна и ветеринарство постапи по добиената нотификација со број 2021.3720 за увоз на небезбедни производи во земјава и спроведе инспекциска контрола кај двајца увозници на кремови за готвење и бази за сладоледи од Струга и Струмица, информира Агенцијата за храна.

Како контакт точка на Системот за брзо предупредување за храна и храна за исхрана на животни (РАССФ) на Европската унија, Агенцијата за храна и ветеринарство постапи по добиената нотификација со број 2021.3720 за увоз на небезбедни производи во земјава и спроведе инспекциска контрола кај двајца увозници на кремови за готвење и бази за сладоледи од Струга и Струмица, информира Агенцијата за храна.

– При инспекциската контрола кај опереатиорот со храна Гајрет ДООЕЛ од село Лабуништа, утврдено е дека увезениот производ од Италија, (крем за готвење) BRAVO CREAM CUSIMA MK L 0,2×24, со лот број 21089, посочен во РАССФ нотификацијата, не е безбеден за консумација поради утврдено присуство на етилен оксид. Во магацинот на увозникот затекната е количина од 1.440 парчиња од овој производ со лот 21169 со рок на употреба 13.06.2022 година, а не е пронајден истиот производ со лот број 21089 наведен во нотификацијата. На овој оператор со храна наложено му е да изврши отповикување/повлекување од пазарот на посочените производи – велат од АХВ.

Од АХВ апелираат потрошувачите доколку го набавиле небезбедниот производ со наведениот сериски број/лот и рок на употреба, истиот да не го консумираат, односно да го вратат од таму од каде што го купиле или нештетно да го отстранат.

Врз основа на истата РАССФ нотификација, инспекциска контрола спроведена е и кај операторот со храна ДПТУ Агрома од Струмица кому поради утврдено присуство на етилен оксид во неколку производи увезени од Италија, наредено му е да изврши отповикување/повлекување на производите наведени во нотификацијата. Со контролата утврдено е дека производите биле делумно продадени на познати оператори, а делумно се складирани во магацин во Скопје (AI7YOS ГОЛД 50-млечна база за сладолед-120 килограми и AI70XE АИМАРА ТУТО КАКО – база за сладолед 63 килограми).

Отповикувањето/повлекувањето за овој оператор се однесува на следниве производи:

1. AI7YOS ГОЛД 50-млечна база за сладолед

Сериски број/лот 21140

Датум на производство 20.05.2021

Датум на употреба 04.05.2024

AI70XE АИМАРА ТУТО КАКО – база за сладолед

Сериски број/лот 21088

Датум на производство 29.03.2021

Датум на употреба 13.03.2024

AV23AA МАСТЕР ГОУРМЕТ ГОЛД – растителен крем

Сериски број/лот 21070

Датум на производство 11.03.2021

Датум на употреба 06.03.2022

AV20IQ МАСТЕР ГОУРМЕТ-ШЕФ

Сериски број/лот 21084 и 21089

Сериски број/лот 21084:

Датум на производство 25.03.2021

Датум на употреба 20.03.2022

Сериски број/лот 21089:

Датум на производство 30.03.2021

Датум на употреба 25.03.2022