Uno Кочански ориз со средна големина на зрно од прва класа соодветен за сите оброци.
** Само во Киппер**
________
Uno Oriz Kocani me kokrriza mesatare të klasit të parë i përshtatshëm për të gjitha vaktet.
** Vetëm në Kipper**