blank

Бучен Козјак – Квалитетни млечни производи направени од свежо млеко без никакви додатоци!
Од своето основање во 1983 год. па се до денешен ден успешно се занимава со основната дејност – Преработка на млеко и производство на сирења.