Ексклузивна и ограничена понуда!
Пластична лопата за снег со дрвен држач и пластична рачка.
Квалитетниот пластичен материјал ја прави практична и лесна за работа.

#киппер #штедисекојден
_______
Ofertë ekskluzive dhe e kufizuar!
Lopatë plastike për borë me mbajtëse druri dhe dorezë plastike.
Materiali kualitativ nga plastika e bën praktike dhe të lehtë në punë.

#kipper #kurseçdoditë