💁 Погледнете ја новата понуда на производи по СЕКОГАШ НАЈДОБРИ ЦЕНИ 🤝
⏳ Производите се достапни во сите Жито Маркети од 07 до 13 септември
👉 Премиум понудата е достапна само во одредени маркети.
*Одредени производи од печатениот флаер, поради логистички оправдани причини може да ги нема во продажба.
Повелете во најблискиот Жито маркет! ☘