Вкусни и по НАЈНИСКИ ЦЕНИ на пазарот , само во Киппер🔴⚪
___________
Të shijshme dhe me ÇMIME MË TË ULËTA në treg , vetëm në Kipper🔴⚪