👉 Млекото е еден од најстарите производи што ги користи
човекот во својата исхрана. Богато е со состојки како минерални материи, лактоза и витамини како и емулзија на масти кои имаат особено важно значење за човечкиот организам. Исто така е базата за изработка на сите останати млечни производи како на пример ќефирот кој е вистински здрав и вкусен напиток. 🥛