Искористете ја понудата од нашиот нов флаер и заштедете!
⏳ Производите се достапни во сите Жито маркети од 15 до 21 март.
👉 Премиум понудата е достапна само во одредени маркети.
*Одредени производи од флаерот, поради логистички оправдани причини може да ги нема во продажба.