BlackUp млеко за сончање со одлична акциска понуда до 1-ви Јули!
Ф30 (149 денари) и Ф20 (219 денари)
Уживајте заштитени под сонцето со Black Up!
______
Qumësht për rrezitje BlackUp me ofertë të shkëlqyeshme deri më 1 Korrik!
F30 (149 denarë) dhe F20 (219 denarë)
Kënaquni të mbrojtur nga dielli me Black Up!