🥒 Esse Piccolo корнишони во сите Тамаро маркети по цена од 85 денари (680gr) до 20.03.2023!