Дали сакаш да заработиш дополнително во слободно време?

Аплицирај за делење флаери и промотивен материјал во поштенски сандачиња ТУКА!

 

Флаерите и промотивниот материјал треба да го делете во Ваше слободно време и време по избор!

 

Првата Национална платформа ФлаерСервис Ви овозможува да аплицирате онлајн за работа во Вашето место на живеење, да делите флаери за локални бизниси во Вашето место на живеење.

 

Особено ги охрабруваме студентите, невработените и секој кој сака дополнителен приход, од едноставна, лесна и забавна работа!