КАМ:Корнишони кисели краставички 1. класа 680 г. по одлична цена за само 40 денари!