Најдобра понуда од овошје oд 08.07 – 11.07.2021.
Диња 1кг, 30 денари.
Праска 1кг, 63 денари.
(само во одредени маркети)
____
Ofertа ma e mirë e frutave prej me 08.07 – 11.07.2021.
Pjepër 1kg, 30 denarë.
Pjeshka 1kg, 63 denarë.
(vetëm në markete të caktuara)