Kipper:Неделна понуда на гумена детска влечка и кломпа со супер цена од 129 денари.