Готви здраво со Paşabahçe Borcam!
Правоаголна стаклен сад за готвење со цена од 299 денари.
_____
Gatuaj shëndetshëm me Paşabahçe Borcam!
Еnë qelqi drejtkëndëshe për gatim me një çmim prej 299 denarë.