👉 Саксија 2,5 л по супер цена од 33 ден., саксија 4 л по супер цена од 48 ден., саксија 7 л по супер цена од 68 ден. и балконска саксија 9,5 л по супер цена од 72 ден. 🌺🏵🌹🌼