Искористете ја понудата од нашиот нов флаер и заштедете!
⏳ Производите се достапни во сите Жито маркети од 29 март до 04 април.
👉 Премиум понудата е достапна само во одредени маркети.
*Одредени производи од флаерот, поради логистички оправдани причини може да ги нема во продажба.