Најдобрата викенд акција!
Нарачајте веднаш на www.e-tinex.mk
Купете ТИКВИЦА парче по цена од 8 ден. од 21.05 до 23.05.2021г.