Најдобрата викенд акција!
Нарачајте веднаш на www.e-tinex.mk
Купете ЈАБОЛКА црвен делишес 1кг. по цена од 85 ден. од 28.05 до 30.05.2021г.