Најдобрата викенд акција!
Нарачајте веднаш на www.e-tinex.mk
ДОМАТИ 1кг. по цена од 49 ден. од 21.05 до 23.05.2021г.