Пакувано свежо месо во ТИНЕКС!
-СВЕЖО пакувано во контролирани услови, ја задржува свежината и бојата подолго отколку месо кое е изложено на надворешни влијанија
-се расекува машински, по најнова технологија, што доведува до подобрување на хигиената при пакување
-се врши редовна контрола на производствениот процес
-секојдневна достава на свежо месо до сите Тинекс маркети
-практичност и заштеда на време при купување
Ве очекуваме!